fbpx

by Marja Dettmer
MKB Mastermind

februari 3, 2022

Werken je medewerkers niet optimaal met elkaar samen? Praten mensen meer óver dan mét elkaar en worden afspraken met regelmaat niet nagekomen?

De oplossing voor een goede sfeer binnen de organisatie, waarin teams soepel met elkaar communiceren en elkaar aanspreken op gewenst- en ongewenst gedrag, is dichterbij dan je wellicht denkt: duidelijke kernwaardes en een eigen gedragscode.

Wanneer je werkt met een praktisch toepasbare gedragscode zul je merken dat dit bijdraagt aan een goede reputatie, de organisatie trekt de juiste mensen aan (minder werving & selectiekosten) en medewerkers zullen met (nog) meer plezier werken, waardoor het ziekteverzuim afneemt.

Wil je weten of een gedragscode voor jouw organisatie noodzakelijk is? Om je meer inzicht te geven heeft Tessa Augustijn de ‘Gedragscode-ladder’ ontwikkeld, waarmee je de noodzaak snel en simpel kunt bepalen. 

We hebben de 6 treden van de ‘Gedragscode-ladder‘ voor je uitgewerkt: 

 1. Algeheel afbreukrisico
  Hoe groot zijn ziekteverzuim en personeelsverloop binnen jouw organisatie? Zijn de percentages hoger dan bij je concurrenten of collega’s? Komen zaken als discriminatie, agressie, pesten of seksuele intimidatie in jouw organisatie voor?

 2. Speciale doelgroepen
  Wordt er binnen jouw organisatie gewerkt met één of meer speciale doelgroepen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine kinderen, kwetsbare ouderen, gehandicapten.

 3. Integriteit
  Is het van belang om integriteitsschendingen te voorkomen voor jouw organisatie? Denk hierbij aan het aannemen van steekpenningen of het lekken van gevoelige informatie.

 4. Personeelskosten
  Hoe hoog is het percentage personeelskosten op het geheel van de organisatiekosten? Zijn deze kosten de grootste kostenpost?

 5. Schandalen
  Zijn er meerdere schandalen in jouw branche geweest? Of zijn er met regelmaat schandalen die de media halen?

 6. Overheid
  Is jouw organisatie een overheidsorganisatie of een aan de overheid gerelateerde organisatie?
 


Heb je op de bovenstaande vragen 4 keer een antwoord gegeven in het rode deel (zie download)? Dan is het verstandig om tijd te besteden aan het opstellen van een eigen gedragscode!

Het is mogelijk dat een gedragscode voor jouw bedrijf (nog) niet noodzakelijk is. Desondanks is het aan te raden om een eigen set van kernwaardes met je team(s) op te stellen. Meer handvatten hiervoor vind je in het interview dat wij onlangs hielden met de Gedragscode Expert:


Kun je hier hulp bij gebruiken of heb je vragen?
Neem dan eens contact op met Tessa Augustijn: https://www.gedragscode-expert.nl of mail naar: post@gedragscode-expert.nl

About the author 

Marja Dettmer

Stefan en Marja Dettmer zijn al ruim twintig jaar ondernemer. Zij zijn eigenaren van meerdere bedrijven, waaronder Succesgids en MKB Mastermind. Hun missie is om ondernemers te ondersteunen bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. In het bijzonder ondernemers die de drive voelen om iets te betekenen voor de wereld.
Naast hun brede ervaring als ondernemers, businessmentors en facilitators van ‘Boards of Directors’ en Mastermind-groepen houden zij zich al minstens twee decennia bezig met persoonlijke ontwikkeling. Voor hen gaat dit hand in hand:

De groei van een onderneming is direct gerelateerd aan de groei van de ondernemer zelf -Stefan Dettmer


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Blijf op de hoogte en ontvang waardevolle content:

>